Christiane Singer »Ljubav nije osjećaj. To je sama srž stvaranja.« Madeleine Delbrêl »Odeš li na kraj svijeta, pronaći ćeš Božje tragove. Uđeš li duboko u sebe, pronaći ćeš samoga Boga.« sveti Karlo Boromejski »Kako bi svijetlila, svijeća mora gorjeti…«