NOVO: POKRET »MARANATHA CONVERSION» PREDSTAVLJA

Molitveni Maratoni, »Maranatoni»

«Bog je ljubav.« (1 Iv 4, 8).

«Gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime,
tu sam i ja među njima.« (Mt 18, 20)

«Ja sam trs, vi loze.
Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda;
Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.« (Iv 15, 5)

Zašto?

Mnogobrojni zviždači ukazuju na raznovrsne krize u svijetu. Pokret Maranatha nudi podizanje »molitvenih štitova« protiv tame koja preplavljuje svijet. Pojedinačno, svatko se osjeća slabim i u širem smislu bespomoćnim. Na političkome, kao i na duhovnom planu, zajedništvo znači snagu. Arški župnik je ustvrdio: »[Kršćanin] ujedinjuje sva svoja djela, trpljenja, molitve i otkucaje srca na slavu cijele Crkve… Nalik je onome koji skuplja hrpu slame i stavlja je na vatru. Plamen se uzdiže visoko i pretvara u požar. Upalimo li vatru samo na jednoj slamci, namah će se ugasiti.« Da bi se razbuktao žar, zamišljen je »molitveni Maranaton«, odnosno vrijeme snažne molitve u trajanju od dva dana.