NOVO: POKRET »MARANATHA CONVERSION» PREDSTAVLJA

Molitveni Maratoni, »Maranatoni»

«Bog je ljubav.« (1 Iv 4, 8).

«Gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime,
tu sam i ja među njima.« (Mt 18, 20)

«Ja sam trs, vi loze.
Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda;
Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.« (Iv 15, 5)