Udruga Maranatha ima za cilj stvaranje međunarodnog ekumenskog i međureligijskog pokreta radi povezivanja ljudi dobre volje u vjeri, prijateljstvu i bratstvu. Cilj je pridonijeti prije svega kroz molitvu – svatko od nas u svojoj vjeri i tradiciji – ali i kroz zajednički provedeno vrijeme u kulturnoj razmjeni – pridonijeti da Mir – dar Božji – osvane u svijetu.
Udruga Maranatha je neprofitna organizacija.

Za ostvarenje svojeg cilja, udruga će provoditi :
1. »Maranatone« : susrete, otvorene za sve ljude, vjerske (ili duhovne), filantropske i umjetničke od 4. do 6. svakog mjeseca u centrima (postojećim ili koji će se otvoriti) i marijanskim svetištima.
2. Uspostavu i razvoj »Centra za mir« u Međugorju (Bosna i Hercegovina).
3. Uspostavu televizijskog kanala »Maranatha TV«, za povezivanje centara i marijanskih svetišta.
4. Internetsku stranicu za potporu ozdravljenju čovječanstva i izgradnji mira u svijetu.
5. »Nagradu za mir« koja će se dodjeljivati 21. rujna svake godine, na dan koji su Ujedinjeni narodi izabrali za »Dan mira«.