Pravne napomene

 Izdavač: Udruga: »Maranatha« Međugorje, Čitluk

Ulica Kralja Tomislava 59, 88266 Bijakovići, Međugorje, Čitluk, Bosna i Hercegovina

Porezna registracija  i registracijski broj pod kojim se vodi u Registru poslovnih subjekata : 4227735260005

Odgovorni urednik: Sabrina Ćović Radojičić

Webmaster: David Kordić

Poslužitelj: Hostpapa

Izvori fotografija: © Sabrina Čović;  Damir Ivanković Đani

Ova je stranica vlasništvo udruge »Maranatha« Međugorje.

  1. Uvjeti korištenja stranice

Udruga »Maranatha« Međugorje  pruža svoje usluge pod uvjetom da se slažete da ćete se pridržavati ovih uvjeta korištenja koje će udruga »Maranatha« Međugorje moći slobodno promijeniti u bilo kojem trenutku.

  1. Intelektualno vlasništvo

U skladu sa zakonima koji reguliraju intelektualno vlasništvo, reprodukcija ili korištenje dijelova koji se nalaze na ovim internetskim stranicama, u cijelosti ili djelomično, strogo je zabranjeno. Zadržavaju se samo pravne iznimke, uključujući prikazivanje u obiteljskom krugu, privatno kopiranje ili pravo kratkog citiranja.

Stoga su svi tekstovi, fotografije, logotipi, žigovi i drugi elementi reproducirani na ovim stranicama rezervirani i zaštićeni zakonom o intelektualnom vlasništvu. (Zakon o autorskom pravu, susjedno pravo, zakon o žigu itd.).

Bilo koje potpuno ili djelomično prikazivanje ove stranice na bilo koji način bez izričitog dopuštenja operatera internetske stranice zabranjeno je i predstavlja kršenje kažnjivo člancima L 335-2 i sljedećim te Kodeksom o intelektualnom vlasništvu.

Isto vrijedi i za sve baze podataka na internetskoj stranici koje su zaštićene odredbama zakona od 11. srpnja 1998. kojim se u Zakon o intelektualnom vlasništvu (CPI) preuzima Europska direktiva od 11. ožujka 1996. o pravnoj zaštiti baza podataka.

  1. Osobni podaci

Udruga »Maranatha« Međugorje obvezuje se čuvati osobne podatke koje je korisnik internetske stranice dostavio kao povjerljive, te ne prenositi ih drugim tvrtkama ili organizacijama. Udruga »Maranatha« Međugorje obvezuje se osigurati svakoj osobi koja to zatraži pravo pristupa, ispravljanja i brisanja podataka koji se na nju odnose.

Zakon o zaštiti podataka odnosi se na:

– pravo na prenosivost: svaka fizička osoba može prikupiti sve podatke koji se odnose na nju kako bi ih ponovno iskoristila kako želi;

– pravo na ograničenje obrade: svaka fizička osoba može zahtijevati ograničenje obrade svojih podataka. Korištenjem ovog prava fizička osoba prisiljava tvrtku da pohrani njezine podatke bez korištenja istih. Ovo se pravo može izvršiti samo ako je obrada nezakonita i / ili prikupljene informacije netočne;

– pravo na zaborav: svaka fizička osoba ima mogućnost brisanja svih podataka koji se odnose na nju;

– pravo na informaciju: svaka fizička osoba ima pravo biti obaviještena kada se njezini podaci prikupljaju čak i ako su dobiveni od treće strane;

– pravo pristupa: svaka fizička osoba ima pravo dobiti potvrdu o stanju svojih podataka (jesu li ili nisu obrađivani) i kopiju svojih podataka;

– pravo na ispravak: svaka fizička osoba može zatražiti nadopunu ili ispravak svojih podataka;

– pravo na prigovor: svaka fizička osoba ima pravo odbiti obradu svojih osobnih podataka u bilo kojem trenutku; ili se suprotstaviti marketinškoj upotrebi svojih podataka;

– pravo na priopćavanje povrede osobnih podataka: ovo pravo obvezuje osobu odgovornu za obradu da obavijesti fizičku osobu čiji su podaci povrijeđeni.

  1. Odgovornost

Udruga »Maranatha« Međugorje ne snosi nikakvu odgovornost za poteškoće na koje se nailazi tijekom pristupa njezinoj internetskoj stranici ili za bilo kakav neuspjeh u komunikaciji.

Udruga »Maranatha«  Međugorje zadržava pravo izmijeniti, privremeno ili trajno prekinuti cijelu ili dio stranice, bez prethodne najave.

Udruga »Maranatha«  Međugorje ne može ni na koji način biti odgovorna prema vama ili prema trećoj strani za bilo kakve izmjene, prekide ili suspenzije internetske stranice.

  1. Hipertekstualne poveznice

Slobodno možete uspostaviti poveznice prema ovoj internetskoj stranici ukoliko ne utječu na imidž izdavača. Ovlašteni ste uspostaviti poveznice prema stranicama internetske lokacije u ob