2013

Maranatha, poziv u Svetu Zemlju – Monsinjor Leonard

Maranatha, poziv u Svetu Zemlju – Vicka Ivanković-Mijatović

Prvi molitveni susret Maranatha! Koekelberg 09.03. 2013  – Prezentacija