Kedves  «Maranatha-Megtérés» egyesületi Barátaim !

A «Maranatha» kaland már 12 éves. Még nem igazán nagykorú, de hamarosan eléri ! Az első években főként imatalálkozókról, lelkigyakorlatokról,  zarándoklatokról volt szó, amelyek egyébként szép számmal vonzották a résztvevőket.

Idővel aztán haladás és fejlődés történt. A legutóbbi levelem 2017-es, most újra itt az idő, hogy beszámoljak a legfrissebb eseményekről.

A 2018-as esztendő különösen gazdag volt. Január 18-án Mexikóban Sabrina Covic Radojicic és François Eliat Eliat a «Maranatha» egyesület nevében két eredeti másolatot kaptak a guadalupei Szűzanya csodálatos képéről, aki az Élet és a mi «Maranatha» mozgalmunk oltalmazója. Az egyik másolat Gentben (Gand) található François-nál, a «Maranatha-Belgium» házban, a másikat a «Sakramento» Békeközpont fogadta be, amely tulajdonképpen a mozgalom «Anyaháza» Medjugorjében. Ez azt jelenti, hogy azok, akik e képek előtt imádkoznak, úgy érezhetik, mintha az eredeti előtt imádkoznának. Gyönyörű !

2018-ban fontos találkozókat is szerveztünk, mint például szeptember 21 és 24 között a «Tanúk Éjszakája» című egy hetes rendezvénysorozatot a «Szükséget szenvedő Egyház» mozgalommal közösen. Ezek a rendezvények több száz hívőt gyűjtöttek egybe, illetve a résztvevők között volt Puljic szarajevói érsek (Bosznia-Hercegovina), Mgr Janjic, Kotor (Montenegro), Mgr Uzinic (Dubrovnik) és Mgr Hoser Medjugorje (Bosznia-Hercegovina). Ezenkívül jelen volt még a Szükséget Szenvedő Egyház segélyszervezet franciaországi igazgatója Marc Fromager,  Kyril Gorbunov Moszkvából, és Houda Fadoul nővér, szíriai apáca, a Damszkusztól 80 kilométerre, a sivatagban található kolostor főnöknője.

Mostantól a «Maranatonok» lelkes és igen fontos találkozóit indítjuk útnak. Milyen csodálatos találmány ez a név, amely arra indít bennünket, ahogy Ahhoz fussunk, Aki «eljön» ! Minden hónap 4.-én kezdődnek a különféle felekezetű résztvevők találkozásával, akik formális illetve, baráti közegben fejthetik ki véleményüket lelki témákban. Amennyire lehetséges, igyekszünk ezeket valamilyen művészeti ág, például a zene köré szervezni.  A 4.-ei találkozó után 5.-én és 6.-án következnek az imanapok, és akik szeretnék, azoknak a böjti napok.

A «Maranatha-Megtérés» mozgalom spontán szeretné  az egész világon fényét megmutatni. Ez lenne a dolgok logikája ! Hiszen hatalmasak a kihívások, és érezzük az idők súlyát mind az Egyházban, mind pedig a világban. Ezért fontos a kapcsolatépítés, a szálak szövése, mintegy Fényhálóban, amely a Reménységet sugározhat az egész világon, a különleges Kegyhelyek támogatásával, amelyek hívást éreznek a hozzánk való csatlakozásra. Elsősorban minden hónapban a pápa imaszándéka vezessen bennünket. Minden hónapban a «Maranatonoknak» résztvevőinek javasolt főbb szándékok között jelen van a «Pápa világméretű imahálozatának» szándékai. Ezért találhatóak meg honlapunkon ennek a hálózatnak videói.

Már több kegyhely csatlakozott hozzánk, mások pedig éppen most hoznak létre egy-egy imacsoportot önkéntesekből erre a 3 kivételes havi világnapra… Az első kegyhely ruandai Mária-kegyhely, Kibeho volt, ahol már 2018 februárjában sor került az első «Maranatonra», Mgr Célestin püspök úr jelenlétében. Illetve a résztvevők között ott volt Nathalie látnoknő és egy 7 tagú lelkes kis csoport, akik a «Maranatha-Belgium» közösségből érkeztek.

Természetesen Maranaton-zarándoklatokat is kínálunk Madjugorjébe. Azok, akik szeretnék, élhetnek azzal a kivételes lehetőséggel, hogy amennyiben a környékükön, egy kegyhelyen szeretnének «Maranaton» csoportot alapítani, vagy már egy meglévő csoporthoz csatlakozni, «képzésen» is részt vehetnek. Rendszeresen tájékoztatjuk önöket a hírekről és a különféle kezdeményezésekről, ha pedig hívást éreznek az efféle tevékenységre, boldogan fogadjuk csatlakozásukat.

Kedves barátaim, a világ sok szempontból bármikor lángra lobbanhat. Minden emberi, politikai, diplomáciai, társadalmi és gazdasági eszközt be kell vetni, hogy a nagyobb katasztrófákat elkerüljük.  De semminek nem lesz eredménye ima néllkül. Minden egyes üzenetében, akárhol is jelent meg a világon, a Szűzanya sürgetően imára hív.  A Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz szavai elég meggyőzőek. «Adjatok egy fix pontot, és én kifordítom sarkaiból a világot.» mondta Archimédész. A kis «furfangos» lisieux-i hasonló felismerést tett : «Ahhoz, hogy lelkileg felemelhessük az egész világot, fix pontnak ott van nekünk a feltámadt Jézus, és a Mennybe felvett Mária. Emelőnk pedig az ima.» Akinek füle van a hallásra, az hallja meg !

Sévines-le-Lac, 2018. december 12. –én, a guadalupei Szűzanya ünnepén,

Mgr André Léonard,

Malines-Bruxelles nyugalmazott érséke,

a lausi Mária kegyhely káplánja.